نام انگلیسی : Mian Jangal protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده میان جنگل

منطقه حفاظت شده ميانجنگل فسا در استان فارس بين 14/29 الي 57/ 28عرض شمالي و 16/53 شرقي واقع شده است. مساحت آن 56528 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: پسته وحشي,*بادام كوهي,*ارژن,*كيكم,* اورس و زالزالك .

پستانداران: كل و بز* ,* آهو,* پلنگ,* گرگ,* گربه وحشي,*قوچ و ميش.

پرندگان : بلدرچين* , كبك,*تيهو و هوبره

گردآورنده: HEAVENLY