نام انگلیسی : Hormod protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده هرمد

منطقه حفاظت شده هرمد در استان فارس بين 15/27 تا 45/27 عرض شمالي و 42/54 تا 27/55 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 207961 هكتار است.
پوشش گياهي: سرو كوهي (ارس), زيتون, بنه (پسته وحشي), بادام وحشي, كهور, *آكاسيا, *كنار,* قيچ, گون,* استبرق,* درمنه و* كلاه ميرحسن.پستانداران: قوچ لارستان, قوچ و ميش,* كل و بز,* پلنگ,* جبير, *گرگ,* گراز, *شغال, *روباه,* تشي, *خرگوش و *گربه وحشي.پرندگان: كبك,* تيهو,* هوبره,* كوكر,* نوعي كبوتر,* قمري,* جغد,* بادخورك,* هدهد,* انواع عقابها و لاشخورها.
خزندگان: مار جعفري,* تير مار,* مار شاخدار,* يله مار,* قمچه مار,* مار پلنگي, *مار شتري و *مار قطايي.

گردآورنده: HEAVENLY