جام جم آنلاين: يك دكتر دندانپزشك كودكان براي جلوگيري از ترس بچه ها هنگام مداواي دندانشان از يك سگ در مطبش استفاده مي كند.


به گزارش جام جم آنلاين به نقل از جپيك، دكتر پل وايس دندانپزشكان كودكان در شهر ويليامزويل ايالت نيويورك آمريكا سگش به نام "بروك" را طوري آموزش داده كه هنگام مداواي دندان بچه ها نقش نوعي داروي آرامش بخش را ايفا كند.
درواقع، هنگامي كه دندانپزشك قصد چرخ كردن دندان يك كودك را دارد نقش "بروك" برجسته تر مي شود.
وي مي گويد: اگر يك كودك هنگام جرم گيري يا چرخ كردن دندان هايش بترسد "بروك" در كنار او مي نشيند تا بچه بتواند دستش را روي سر يا بدن او بگذارد.
دكتر وايس مي افزايد: هنگامي كه مشاهده مي كنم ترس يك كودك لحظاتي بعد از نوازش "بروك" كاهش يافته و مي توانم دندان او را مداوا كنم ، بسيار خشنود مي شوم.
"بروك" داراي مدركي موسوم به "سگ درمانگر" است كه در آن به عنوان حيواني آرام و دوست داشتني توصيف شده است.
دكتر وايس تاكيد مي كند: همواره يكي از دستيارانش "بروك" را همراهي كرده و سگ قبل از ورود به داخل مطب از يك قفس ضد آلودگي مي گذرد.
در عين حال، اين سگ نژاد "گلدن ريترايور" چهار ساله فقط روزهاي پنجشنبه در جريان" روز بروك" در مطب دكتر وايس حضور دارد. مترجم : بهرام افتخاري.