می خواستم ببینم چرا همسترم عطسه میکنه راه حلی برا خوب شدنش است