سلام بچه ها. میشه لطفا آدرس چند فروشگاه اینترنتی که وسایل سگ داره رو بهم بگید. آخه موهای پشمک گره گره شده. منم تو هرچی سایت میرم که برس بگیرم همشون زده اتمام موجودی