نام انگلیسی : Kouh-e Khiz & sorkh protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده کوه خیز و سرخ

اين منطقه كوهستاني با مساحت10374 هكتار در سال 1378 حفاظت شده اعلام شد .

كوه ديل در استان كهكيلويه و بوير احمد قرار دارد داراي اقليم مديترانه اي معتدل است منطقه از پوشش گياهي خوبي برخوردار است بز و پازن،قوچ و ميش،خرش قهوه اي،پلنگ،سمور سنگي،گرگ،خرگوش،گراز،كبك،ت يهو،جغد و بحري از گونه ها ي مهم جانوري منطقه به شمار مي رود.جاده هاي پيراموني منطقه دسترسي به آن را آسان نموده است.

گردآورنده: HEAVENLY