نام انگلیسی : Raeisi protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده رئیسی

منطقه*ي حفاظت شده*ي رئيسي با وسعتي حدود 50 هزار هكتار، در دشت نيشابور و در سمت شرق محور نيشابور-كاشمر، واقع شده است كه از شمال به كال*شور، و از شرق به جاده*ي شوسه*ي روستاي همايي، در جنوب از روستاي همايي تا شاه*بخش و از اين نقطه تا امتداد جاده*ي صعب*العبور تا درخت سنجد و در امتداد همان جاده به گل*چشمه، آخور و ارغش تا قاسم آباد و از غرب به جاده*ي روستاي قاسم*آباد تا پل كال*شور، محدود مي شود. از حدود 19 كيلومتري جنوب نيشابور، منطقه*ي رئيسي، شروع مي*شود.

ويژگي*هاي طبيعي، زيستي و اقليمي منطقه*ي حفاظت شده*ي رئيسي:
اين محدوده، منطقه*اي كويري با تركيبي از دشت، تپه*ماهور و مسيل*هاي پراكنده كه كال*شور نيشابور به سبزوار، از شمال آن مي*گذرد و اين عامل بر تنوع زيستي منطقه، افزوده است. پوشش گياهي منطقه داراي تنوع زياد بوده و در آن گياهاني چون ورك، درمنه، گل*گندم، پيچك، كما و ... را مشاهده مي*نماييم. قسمت*هايي از منطقه را جنگل*هاي تاغ، پوشانده است. حيات وحش منطقه، شامل آهو، گرگ، روباه، كفتار، گربه*ي وحشي، خرگوش، تشي (بزون غوره) و ...، انواع خزندگان، نظير انواع مارها، مارمولك، لاك*پشت و ...، و انواع پرندگان بومي از قبيل شاهين، بالابان، عقاب، قرقي، شابوف، كبك، تيهو، كوك، باقرقره، هوبره و ... مي*باشد.

گردآورنده: HEAVENLY