نام انگلیسی: Gharebagh Cypress Tree
نام فارسی : سروهای قره باغ

سرو های قره باغ واقع در استان خراسان شمالی با مساحت 1256 مترمربع. مجموعه ای از 7 سرو کهنسال با ارتفاع حداقل 8 متر و حداکثر 13 متر در پوشش کاملا مسطح شرق شهرستان شیروان واقع است.

گردآورنده: HEAVENLY