نام انگلیسی: Golestan national park
نام فارسی : پارک ملی گلستان 2

منطقه حفاظت شدهٔ* پارك ملى، گلستان

اين پارک در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۳۶ به نام منطقه حفاظت شده آلمه و يشکى تحت حفاظت قرار گرفت. در ۲۳ بهمن ۱۳۴۰ با همان مساحت اوليه (۸۹۰‚۹۱ هکتار) به منطقه حفاظت شده آلمه موسوم گرديد و در شهريور ماه سال ۱۳۴۲ عنوان پارک ملى و در سال ۱۳۴۳ نام پارک وحش را به خود اختصاص داد. بعد از تغيير نام سازمان شکاربانى و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست در شهريورماه ۱۳۵۰، منطقه*اى در شرق اين پارک به نام قرخت با مساحت ۰۰۰‚۳۴ هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده به آن الحاق و در سال ۱۳۵۵ هر دو منطقه در يکديگرادغام گرديدند و در مجموع با مساحت ۸۹۵‚۱۲۵ هکتار، پارک ملى گلستان را تشکيل دادند که بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن ۱۳۵۷، طى بررسى*هاى مجدد و در نظر گرفتن مسائل اجتماعى و نياز اهالى اطراف منطقه، مساحت آن به ۸۹۰‚۹۱ هکتار تقليل يافت.

از نظر توپوگرافى، اين پارک بى*نظير از صخره*هاى مرتفع آهکى تا تپه*ماهورهائى با شيب و فراز کم تشکيل گرديده و از نظر اقليمى بين درياى خزر و مناطق خشک شرقى قرار گرفته است، و به همين لحاظ اقليم*هاى متفاوت از نواحى بسيار مرطوب تا قسمت*هاى نيمه**خشک را در بر مى*گيرد. نزولات آسمانى در اين پارک برحسب منطقه متفاوت و ميزان آن بين ۱۰۰۰ ميلى*متر تا کم*تر از ۲۰۰ ميلى*متر در سال متغير است.


درجه حرارت آن از ۲۵- درجه تا ۳۵+ درجه سانتى*گراد برحسب ماه*هاى مختلف متفاوت است. شرايط طبيعى پارک موجب به وجود آمدن زيستگاه**هاى مناسبى براى زندگى پستانداران وحشى شده و گوناگونى اين جانوران را نيز تشديد کرده است. مناطق جنگلى اين پارک را گونه**هائى مانند مرال (گاو کوهى، بزرگ*ترين گوزن ايران) و شوکا جلوه*اى خاص بخشيده*اند. در نواحى استپى نيز حيوانات مختلفى مانند آهو، قوچ و ميش، کل و بز و يوزپلنگ زندگى مى*کنند.

پلنگ، گراز، خرس قهوه*اى، * گرگ، شغال، * گربه پالاس و گربه جنگلى (و نيز گونه*هاى متعددى از پستانداران کوچک) نيز از جانورانى هستند که در اکثر نواحى اين پارک يافت مى*شوند. گفته مى*شود که ببر نيز در پارک وجود دارد. از ميان جمعيت پستانداران بزرگ وحشى اين پارک، * قوچ و ميش بيش**ترين تعداد را دارند.

تنوع گونه*هاى پرندگان اين پارک نيز به بيش از ۱۵۰ گونه پرنده وحشى مى*رسد. حدود ۴۸ نوع پرنده در فصل بهار و تابستان در منطقه يافت شده و ۶۲ گونه نيز بومى پارک مى*باشند. به اين ترتيب حدود ۱۱۰ نوع پرنده در اين پارک زاد و ولد مى*کنند. علاوه بر اين، ۲۱ نوع پرنده ديگر نيز در زمستان*ها مشاهده شده و ۱۹ گونه ديگر نيز در مسير مهاجرت خود در اين پارک توقفى کوتاه مى*کنند. سار صورتى، شاهين بحرى و بال لاکى از اين دسته*اند.

از انواع پرندگان قابل شکار اين پارک به قرقاول، کبک، تيهو، زنگوله بال، کوکر سينه سياه، ابيا و بلدرچين مى*توان اشاره کرد که ابيا و بلدرچين مهاجر و بقيه بومى منطقه مى*باشند. از پرندگان شکارى و لاشخورهائى که از ساير جانوران تغذيه نموده و در سرتاسر سال در پارک مشاهده مى*شوند، مى*توان به قرقى، دليجه، سار، کپه، دال ساه، عقاب دريائى دم سفيد، طرلان و بالابان اشاره کرد. اين پرندگان در کنترل جمعيت انواع جانورى، بهداشت محيط و حفظ سلامت انواع جانوران ديگر نقشى حياتى دارند. پارک ملى گلستان زيستگاه بسيارى از پرندگان و گنجشکان زيبا و آوازه*خوان مانند دارکوب سياه، * بلبل، توکاى باغى، انواع سهره*ها، سسک*ها، زرده پره*ها، مگس*گيرها، زنبور خورک*ها و دم سرخم*ها مى*باشد. اين گروه از پرندگان نقش بسيار مهمى در کنترل آفات نباتى ايفا مى*کنند.

پارک ملى گلستان بين دو حوزه نيمه نم پسند و نيمه خشکى پسند قرار دارد و به تدريج در حرکت به طرف شرق، سيماى طبيعى آن به حالت استپيک تغيير پيدا مى**کند، به همين جهت عناصر گياهى نواحى سه گانهٔ فوق را مى*توان در پارک مشاهده نمود. تنوع و رنگارنگى ياهان اين پارک چنان مناظر زيبائى را به وجود آورده است که نظير آن را در کم*تر جائى از اين سرزمين مى**توان ديد. توسکاى قشلاقى، کلهو، انجير، توت، ملج، داغداغان، ازگيل، وليک، زالزالک، سيامتو، * گوجه وحشى، شيرخشت، دغدغک، گردو، تمشک، انار وحشى، * گلابى وحشى و ... از گونه*هاى مختلف گياهى پارک محسوب مى*شوند. در کف جنگل گونه*هاى بى*شمارى نظير سرخس*ها، متامتى و ... پراکنده*اند. در نواحى خشک*تر درختچه*هاى زرشک، تغ، گز، کاروان*کش*، بوته*هاى کلاه مير حسن، * گون، گدار، چوبک، درمنه، خارشتر و ساير گونه*هاى استپى يافت مى*شود. در نواحى مرتفع گونهٔ* ارس نيز به طور پراکنده ديده مى*شود.

پارک ملى گلستان مى*تواند مورد بازديد و گذران اوقات فراغت عموم مردم به ويژه مسافران عبورى در مسير جاده تهران - مشهد قرار گيرد. پارکينگ*ها و کمپينگ*هايى جهت استراحت و اقامت شبانه در اين پارک ايجاد شده است که برخى از آنان مدت*هاست مورد بهره*بردارى قرار مى*گيرد. از آن جمله مى**توان پارکينگ*هاى تنگ**راه، گلستان و آبشار را نام برد که امکان دسترسى به آن*ها آسان و نيز از برخى جنبه*هاى اساسى تفرجگاهى مانند ملاحظه مناظر زيبا و بديع، بهره*گيرى از هواى پاک و لطيف، * امکان مشاهده انواع پرندگان و ساير جانوران حائز اهميت است. اين پارکينگ*ها حداقل وسائل و تجهيزات تفرجگاهى از قبيل ميز و نيمکت، اجاق، زباله*دانى و سرويس*هاى بهداشتى را دارند. ضمناً کمپينگى جهت اقامت شبانه در دست تهيه است که پس از تکميل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساختمانى به منظور ارائه اطلاعات، نمايش فيلم*ها و اسلايدهاى مربوط به منطقه و نيز بيان مسائل زيست محيطى که خود عامل مؤثرى در ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيطى بازديدکنندگان به حساب مى*آيد، ايجاد گرديده است.

با توجه به طبيعت زيبا و جذاب اين پارک نمى*توان بازديد نقاط خاصى از آن را توصيه نمود، بلکه مشاهده آن در صورت امکان حداقل براى يکبار به علاقمندان توصيه مى*شود. البته در محل پارک، مأمورين سازمان حفاظت محيط زيست جهت ارائه اطلاعات و راهنمايى*هاى لازم در خدمت هم**ميهنان عزيز و جهانگردان هستند.


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com