نام انگلیسی: Paband national park
نام فارسی : پارک ملی پابند

پارک ملی پابند به وسعت 26597 هکتار از ناحيه شمالي از روستاي چناربن تا روستاي نمكه، از سمت شرق از روستاي نمكه تا ارتفاعات كوه بادله، در جنوب از ارتفاعات كوه بادله تا نكاء و زارم رود و از سمت غرب از نكاء و زارم رود تا رودخانه زارم رود، كشيده شده است.
این پارک در جنوب شهرستان نكاء و بهشهر و بصورت جنگل هاي طبيعي بكر و رويشگاه گونه هاي مــــنحصر به فرد گياهي علفي و بوته اي و درختچه اي و زيستگاه گونه هاي شاخص جانوري چون مرال و شوكا و پلنگ كه در راستاي صــــــــيانت از جنگل هاي شمال و حفظ گون هاي گياهي و جانوري بعنوان پارك ملي تعيين شده است. منطقه حفاظت شده هزار جريب در جوار اين پارك قرار دارد.گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از،پلنگ،خرس قهوه اي،گراز،شغال،روباه معمولي،تشي،سمور جنگلي،دار كوب،عقاب جنگلي،كبك و انواع سنگ چشم .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com