نام انگلیسی: Khojir national park
نام فارسی : پارک ملی خجیر

پارك ملي خجير همانند پارك ملي سرخه حصار در شرق تهران و در 45/35 الي 36/35 عرض شمالي و40/51 الي49/51 طول شرقي واقع شده و مساحت آن در حدود 10013 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بنه,بادام كوهي,ارس ,داغداغان, چنار,* سپيدار,* پده ,*بيد ,زالزالك تبريزي ,*افرا, زبان گنجشك,*عرعر, اقاقيا ,* كاج ,* تنگرس ,*تمشك ,* گز,* شيشعان , روناس ,* زرشك ,*سوفورا,* شيرخشت ,* سياه تلو,* دغدغك ,* ارمك .

پستانداران:كل وبز, قوچ و ميش البرزمركزي,گراز,پلنگ, كفتار,*روباه قرمز, شغال,گوركن,گربه وحشي,*خرگوش* .

پرندگان : انواع گونه هاي پرنده اعم از مهاجر آبزي ,* كنار آبزي و*شكاري.

خزندگان : ماركرمي, كورماردوسر,* مارآتشي, مارپلنگي,* ماردستي , مارآبي,*مارشتري,* شترمار,*يله مار, تيرمار,*سوسن مار,* افعي شاخدارايراني, افعي كوفي,* قورباغه معمولي,* وزغ سبز ,* لاك پشت مميزدارغربي*.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com