آرزو خیلی وقته منتظره یه سرپرسته خوبه..... آرزو خانوم، دختر پیشی ناز سه ماهه نیاز به سرپرست دائمی داره، آرزو بسیار آروم و مهربون و خرخری و بغلیه، اما به دلیل داشتن سه گربه دیگه توی خونه و اعتراض همسایه ها نمی تونم به طور دائمی ازش نگهداری کنم، آرزو کوچولو یک چشمش رو هم از دست داده که دیگه تا آخر عمرش فرقی با وضعیتی که توی عکس می بینید نخواهد کرد. اگر می خواید بهش کمک کنید و سرپرستیش رو به عهده بگیرد با شماره های 09191060457 و 66437198 تماس بگیرید، در ضمن ترجیحا به کسی می دن که گربه دیگه ای نداشته باشه، چون از گربه های دیگه وحشت داره.