ادگار بچه گربه ی حدودا پنج ماهه ایست که وقتی پیدایش کردیم از کمبود مواد غذایی رنج می برد (به طوریکه چند روز پیاپی یکجا نشسته بود و نمی توانست حرکت کند) و یکی از گوش هایش شکسته بود. اکنون از سلامت عمومی بهره مند است، شناسنامه دارد و واکسن هایش را هم زده ولی متاسفانه امکان نگهداریش رو نداریم و از همان موقع تا به حال در یک محیط بسته و سرد (انباری) به امید واگذاری زندگی می کند.
دوستانی که مایل به سرپرستی ادگار هستند با شماره ۰۹۱۲۲۱۸۲۲۵۹ تماس بگیرند.