دیده بان حقوق حیوانات: نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش جمعیت گونه‌های مهاجم در منطقه قطب جنوب می‌تواند اکوسیستم‌های این منطقه را که از میلیون‌ها سال پیش تاکنون بکر و دست نخورده باقی مانده‌اند، دستخوش تغییرات شدید و چشمگیر کند.به گزارش ایسنا گونه‌ای پشه در این منطقه توانسته است حجم زیادی از ریزمغذی‌ها را وارد خاک کند و در نتیجه شکل زندگی و نحوه تکامل گونه‌های بومی را تغییر دهد.گروه کارشناسان مطالعات جوی انگلیس در این مطالعه هم‌چنین متذکر شدند که این گونه‌های مهاجم می‌توانند از شرایط سخت و طاقت فرسای آب و هوایی، جان سالم بدر ببرند و به حیات خود ادامه دهند.به گزارش بی بی سی، جزئیات این مطالعه در نشست سالانه انجمن اکولوژی انگلیس در بیرمنگام ارائه شده است.این کارشناسان می‌گویند افزایش تعداد گردشگران و بازدید کنندگان قطب جنوب باعث شده که تعداد بیشتری از گونه‌های مهاجم و غیر بومی وارد این منطقه قطبی شود.کارشناسان انگلیسی هشدار دادند که اگر این روند ادامه پیدا کند، خطر انقراض برخی از گونه‌های منحصر به فرد و بومی قطب جنوب تشدید خواهد شد.آنها تاکید کردند از آنجا که حشرات، ویژگی‌های فیزیولوژیکی خاص و استثنایی برای بقا و ادامه حیات در شرایط سخت دارند لذا می‌توانند تاثیرات وسیع و بلند مدتی روی اکوسیستم‌های بکر قطب جنوب بر جای بگذارند.