دیده بان حقوق حیوانات: شکارچیان متخلف که قصد شکار غیر مجاز در حوزه بخش بالای طالقان را داشتند، دستگیر شدند.
حشمت الله کشیری مسوول حفاظت محیط زیست طالقان در گفت و گو با ایسنا گفت: این افراد بدون داشتن مجوز قصد شکار در مناطق بالای طالقان را داشتند.
وی افزود: این شکارچیان با قصد شکار در مناطق «ناریان» و« پراچان» به سه گروه مختلف تقسیم شده بودند و زمانی که با محیط بانان روبرو شده بودند متواری شدند.
این مسول ادامه داد: با وجود متواری شدن آنان محیط بانان روز جمعه آنان را دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد: دو دستگاه دوربین شکاری ، چهار قبضه اسلحه ،۱۵ عدد فشنگ گلوله و ۱۸ عدد فشنگ ساچمه زنی از این شکارچیان کشف و ضبط شد.
مسوول حفاظت محیط زیست طالقان درپایان گفت: شکار غیر مجاز و بی رویه باعث انقراض زود هنگام حیوانات و آسیب رساندن به محیط زیست خواهد شد بنابراین برخورد قاطع و قانونی با شکارچیان غیرمجاز یکی از مهمترین اهداف سازمان حفاظت از محیط زیست به شمار میرود .