اين روزها برف و باران مي‌بارد. بارش باران، اين کفش‌دوزک زيبا را زيباتر کرده است. اين تصوير زيبا را حتما ببينيد و نظر خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذاريد.
چه حسي از ديدن اين تصوير زيبا به دست مي‌آوريد؟

زیست نیوز