واسه من هم عکس ها باز نشد خیلی وقت نیومدم اردبیل عکس هارو دوباره آپ کن ببینیم