دولت «جزایر کوک» با ایجاد یک منطقه حفاظت شده برای کوسه‌ماهی‌ها در آب‌های اطراف این جزیره موافقت کرد و به این ترتیب برای اولین بار بزرگترین پناه‌گاه آبی جهان ویژه کوسه‌ماهی‌ها ایجاد خواهد شد.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت «جزایر کوک» که مجمع الجزایری واقع در قاره اقیانوسیه در منطقه اقیانوس آرام جنوبی است، اعلام کرد:‌ وسعت این منطقه حفاظت شده حدود 1/9 میلیون کیلومتر مربع است و با منطقه حفاظت شده دیگری که هفته گذشته در «جزایر پولینزیای فرانسه»، کشور همسایه «جزایر کوک»، ایجاد شده همجوار می‌شود.
به این ترتیب وسعت کلی این منطقه‌ حفاظت شده تقریبا به اندازه مساحت کشور استرالیا خواهد رسید.
به گزارش بی‌بی‌سی، با مشخص شده محدوده این پناه‌گاه بزرگ به زودی در این نواحی صید کوسه ماهی‌ها، مالکیت این آبزیان و نیز خرید و فروش محصولات آنها منع قانونی پیدا می کند.
به گفته کارشناسان حیات وحش، صید بی‌رویه کوسه ماهی‌ها به شبکه‌های پیچیده زنجیره غذایی در اقیانوس‌ها آسیب جدی وارد می‌کند.