دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از کارشناسان محیط زیست استرالیا اعلام کردند: با توجه به کاهش تعداد جانور کیسه‌دار موسوم به «اُپوسوم» نام این حیوان در فهرست جانوران در خطر انقراض قرار گرفت.به گزارش ایسنا این گروه از کارشناسان محیط زیست استرالیا معتقدند تعداد این حیوان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد به طور چشمگیر کاهش یافته است و در نزدیکی خطر انقراض کامل هستند.حیواناتی که در معرض خطر انقراض قرار دارند ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد تا در آینده‌ای نزدیک نسل شان منقرض شود اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توان این گونه‌های حیوانی را نجات داد.در استرالیا چهار گونه پستاندار زندگی می‌کند که به طور رسمی به عنوان گروه‌های در معرض خطر شناخته شده‌اند.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی the Age، یکی از کارشناسان محیط زیست استرالیا گفت: آینده این گونه حیوانات در معرض خطر است و در صورتی که اکنون برای آن‌ها اقدامی صورت نگیرد به زودی نسل شان منقرض می‌شود.