زیست نیوز- فریب دشمن در میدان جنگ یکی از تاکتیک‌های مهم نظامی محسوب می‌شود و تیم تحقیقاتی موسسه فناوری جورجیا به سرپرستی پروفسور «رونالد آرکین»، با الگوبرداری از تاکتیک فریبکاری سنجاب برای محافظت از محل نگهداری آذوقه‌ها، ربات هوشمندی برای میدان جنگ طراحی کرده‌اند.

سنجاب برای محافظت از محل نگهداری دانه‌ها و آذوقه زمستانی در برابر حمله متجاوزان، از یک رفتار فریبکارانه استفاده می‌کند؛ سنجاب در زمان مواجهه با یک حیوان متجاوز، بسمت محل دیگری حرکت کرده و با این اقدام، از محل اصلی نگهداری آذوقه محافظت می‌کند.
به نقل از ایسنا، محققان از همین روش برای طراحی رباتی استفاده کرده‌اند که قادر به گمراه کردن ماشین‌های هوشمند یا انسان در میدان جنگ است.
این ربات در زمان حضور دشمن با تغییر استراتژی گشت زنی، نیروهای دشمن شامل ربات، ماشین هوشمند یا انسان را فریب داده و از محل اصلی دور می‌کند و زمان کافی برای رسیدن نیروهای کمک را در اختیار نیروهای خودی قرار می‌دهد.
پروفسور «آرکین» تأکید می‌کند: با در نظر گرفتن خطراتی مانند احتمال تخریب یا در اختیار گرفتن ربات توسط دشمن، استفاده بموقع و درست از این ربات می‌تواند تهدیدات در میدان جنگ را به حداقل برساند.
این پروژه با حمایت دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا انجام شده و نتایج دستاورد محققان در شماره اخیر IEEE Intelligent Systems (سیستم های هوشمند) منتشر شده است.