لاشه یک قطعه دلفین یک هفته پس از مرگ این جانور در سواحل بندرعباس پیدا شد.

زیست نیوز- لاشه یک قطعه دلفین یکشنبه در سواحل پارک غدیر بندرعباس مشاهده شد، که با توجه به شواهد موجود و پس از بررسی وضعیت ظاهری حیوان مشخص شد علت مرگ احتمالاً برخورد با جسم سنگین از ناحیه پشت است.
به نقل از مهر، همچنین گزارش مشاهدات و مطالعات میدانی صورت گرفته توسط گروه کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان نشان می دهد که با توجه به وضعیت ظاهری لاشه، بیش از یک هفته از مرگ جانور گذشته و بدن جانور در حال فساد است و با توجه به وجود پدیده مد کامل در روزهای اخیر توسط امواج به ساحل آورده شده است.
پس از انجام عملیات بیومتری و شناسایی گونه مذکور نمونه برداری جهت تکمیل اطلاعات ژنی صورت گرفت و سپس لاشه مذکور در محل دفن شد.
جانور مذکوراز گونه دلفین بینی بطری اقیانوس هند – آرام است و طول بدن آن 245سانتی متر، طول باله سینه ای 36سانتی متر، طول پوز41سانتی متر، تعداد دندان آن 30 دندان در هر آرواره، با وزن حدود 200 کیلوگرم و جنسیت نر بوده است.
در این دلفین معمولاً بدن ستبر و قوی و طول باله پشتی بلند و هلالی شکل است. شکم معمولاً سفید تا خاکستری روشن و پهلوها و پشت جانور خاکستری پررنگ است. نرها عمدتاً بزرگ تر از ماده و حدود 270 سانتیمتر طول و 230 کیلوگرم وزن دارند. طول بدن ماده ها حدود 85 الی 112 سانتیمتر می شود. این گونه دلفین در آبهای استان هرمزگان و اطراف جزایر به ویژه قشم، هنگام و لارک دیده می شود.
تمامی گونه های پستانداران دریایی موجود در خلیج فارس اعم از نهنگ ها و دلفین ها به عنوان گونه های تحت حمایت محسوب شده و به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض جهانی معرفی شده و به منظور ادامه حیات به طور جدی نیازمند کمک هستند
اداره کل حفاظ محیط زیست هرمزگان از شهروندان خواسته به محض مشاهده این گونه ها مراتب را با شماره تلفن 4613064 _ 0761 در بندرعباس و یا ادارات تابعه ساحلی محیط زیست اطلاع دهند.