میمون دایه ببر می شوددیده بان حقوق حیوانات ایران: این میمون ۲ ساله علاقه خاصی به مراقبت از نوزاد حیوانات دیگر در باغ وحش برلین(آلمان) دارد!

اکنون نیز در حال شیر دادن به یک توله ببر ۶۰ روزه است!