فسیل زنده

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: وزغ بی‎گوش لرستانی و سمندر کوهستانی گونه‎های اندمیک هستند.به گزارشایسنا مهندس بازگیر در سمینار تخصصی سمندر کوهستانی لرستان که با همت کانون دانشجویی همیاران طبیعت معاونت جهاد دانشگاهی در محل سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، افزود: در حال حاضر بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ گونه جزء لیست قرمز IUCN هستند که یکی از این‎گونه‎ها سمندری است که اندمیک لرستان است.وی با بیان اینکه ۸۰-۷۰ سال پیش این‎گونه شناسایی و به نام سمندر لرستانی نامگذاری شده است، اضافه کرد: در لرستان زیستگاه‎های این گونه منحصر به فرد شناسایی شده و این‎گونه تکامل بسیار پیدا کرده و می‎توان از آن به عنوان فسیل زنده نام ببریم؛ چرا که توانسته خود را با شرایط سازگار کند.مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه این‎ گونه‎ها جزء خزانه‎ها و سرمایه‎های ژنتیکی استان هستند، متذکر شد: در کل خاورمیانه ۸ سمندر وجود دارد که ۵ مورد آن در ایران وجود دارد و یکی از این ۵ گونه، سمندر لرستانی است.بازگیر گفت: سمندر لرستانی یک برند جهانی بوده و یکی از دریچه‎هایی است که می‎تواند دنیا را متوجه لرستان کند. وی با تأکید بر اینکه متأسفانه از آب زیستگاه‎های استان بیش از ظرفیت استفاده می‎شود؛ در حالی که باید یک سوم ظرفیت زیستگاه‎ها به عنوان حق‎آبه لحاظ شود، متذکر شد: دشمن طبیعی برای این‎گونه، شناسایی نشده و فقط برخی از انسان‎ها که به ارزش این گونه پی نبرده‎اند به عنوان صیاد اقدام به صید آن می‎کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: توسعه‎ای که در نظر می‎گیریم باید توسعه‎ پایدار باشد که در آن صیانت از محیط زیست، رفاه اجتماعی و ایجاد پروژه‎های عمرانی لحاظ شود.