گل ارکیده

یکی از گل های زیبای آپارتمانی ارکیده است که بعضی از گونه های مقاوم آن مناسب برای داخل خانه و آپارتمان است.
به طور کلی ارکیده هایی که دارای برگ های کاملا سبز هستند کمتر در برابر شرایط نامساعد حساسیت نشان می دهند.
برای نگهداری گیاه را در اسفندماه به گلدانی حاوی مخلوطی از خاک برگ، پیت و خاک معمولی منتقل کنید و در ابتدا به میزان کم آب بدهید...
درهمان حال به دفعات زیاد با آبی که فاقد مواد قلیایی است روی برگ ها آب بپاشید یا گلدان را در محل مربوطی برابر نور و به دور از تابش مستقیم آفتاب قرار دهید.
در نیمه دوم فروردین ماه هنگامی که ریشه ها به اندازه کافی رشد کردند، آب فراوان را فراموش نکنید. در این هنگام چنانچه بخواهید روی گیاه آب بپاشید بایستی دقت کنید تا فقط برگ ها خیس شوند.
حرارت مناسب برای ارکیده ۱۵ درجه سانتگیراد است. در زمستان لازم است گلدان را در مکان سردی زیر ۸ درجه سانتیگراد حرارت قرار دهید و از میزان آب بکاهید.تکثیر ارکیده به روش تقسیم در بهار امکان پذیر است.
www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html