گیاه فروکاکتوس

ـ خانواده: Cactaceae
ـ نام علمی: Ferocactus latispinus

کاکتوس کند رشد به رنگ آبی، سبز و کروی شکل که پس از چند سال فرم استوانه‌ای پیدا می‌کند، به ‌ندرت گل‌های قرمزرنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند...
ـ نیازها:
به مکان پر نور و آفتاب مستقیم، کمپوست کاکتوس، رطوبت کم و کوددهی ماهیانه نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد است و تعویض گلدان در بهار صورت می‌گیرد.
ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
از طریق کاشت بذر و پاجوش در بهار امکان‌پذیر است.