آخه تا اونجایی که من میدونم شما تو لیگ های پایه نبودی و تا تو رده ی پایه مقام نیاری نمیتونی وارد لیگ جهانی بشی{البته شما سروری علی جان و من خودم هنوز خیلی جا واسه یاد گرفتن دارم و نمیتونم به کسی آموزش بدم چون از توانم خارجه}