گل ماهور زرد

ـ خانواده: Scrophulariaceae
ـ نام علمی: Verbascum Dumulosum

گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۲۵ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است، دارای برگ‌های بیضی شکل سبز، خاکستری رنگ بوده و گل‌های زرد آن در سنبله‌های کوتاه اواخر بهار و اوایل تا‌بستان ظاهر می‌شوند...
ـ نیازها:
مکان باز و آ فتابی (مکان سایه را نیز تحمل می کند)، خاک سبک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
ـ ازدیاد:
ازطریق کاشت بذر در بهار یا آخر تابستان و یا به وسیله قلمه‌های ریشه در فصل تابستان امکان‌پذیر است