جام جم آنلاين: مردي كه نقشه ربودن و اخاذي از يك تاجر ثروتمند را طراحي و اجرا كرده، مدعي است اين كار را به خاطر مرگ گربه بيگناهش انجام داده است.

ماجرا از اين قرار است كه «برت ناش» 46 ساله و اهل كاليفرنيا چند هفته قبل به اتهام دست داشتن در طرح آدم ربايي و اخاذي از يك تاجر ثروتمند كه در همسايگي‌اش زندگي مي‌كرد دستگير شد.
او كه پس از آزاد شدن گروگان توسط ماموران پليس در خانه‌اي كه او خارج از شهر اجاره كرده بود هيچ دفاعي از خود نداشت، ادعا كرد از آنجا كه مرد همسايه احتمالا گربه خانگي او را با خوراندن سم به قتل رسانده است، مي‌خواسته از او انتقام بگيرد و به همين خاطر نقشه ربودنش را اجرا كرده است.
تاجر ثروتمند كه خودش توانسته بود 12 ساعت پس از ربوده شدنش با استفاده از تلفن همراهش با پليس تماس بگيرد و درخواست كمك كند، ادعاهاي ناش را با بي اساس خوانده و مدعي است هرگز حتي اين مرد و گربه اش را نديده است.