دوست عزیز نباید برای این درخواستتون تاپیک جداگانه باز کنین! به تاپیک جامع درخواست واگذاری پرندگان مراجعه کنین و اونجا درخواستتونو مطرح کنین لطفا