واقعا عکسای جالبی بود ممنون منم با اون عکس قطار موافقم عالی بود