ميوه شفابخش ، شگفت انگيز و موهبتي خدادادي شايد شما خواننده عزيز اولين بار باشد كه با نام نوني ( Noni ) برخورد ميكنيد ، اگر چنين است اين مقاله مي تواند شما را با اين نعمت خدادادي كه پيام آور سلامتي و تندرستي ميباشد ، آشنا كند.

نوني ميوه اي است از درختي بنام مورينداسيتريفوليا (Morinda Citrifolia ) و از خانواده روبياسه (Rubaiceae )كه در ميان مردم حاشيه جنوبي اقيانوس آرام ازسابقه اي طولاني براي در
مان دردهاي گوناگون برخوردار است و از گياهان وحشي وبومي در جزائر كارائيب ،هاوائي وپولينزي محسوب ميشود.
مردم پولينزي حداقل 2000 سال است كه از نوني ، اين ميوه شفا بخش استفاده ميكنند كه بتدريج در مالزي ، اندونزي ، تايوان ، فيليپين ، ويتنام ، هندوستان ،آفريقا يافت و مصرف مي شده است .

نوني داراي دانه هاي قهوه اي رنگ بيشماري است كه مي تواند در آب شناور بودهوانتقال يابد و بدينگونه است كه اين گياه در ساير مناطق گرمسيري كه در حاشيه
آبهاي اقيانوسي قرار دارند ، يافت ميشود .درخت نوني در تمام ايام سال ميوه ميدهد و همواره در دسترس مردمي است كه ايندرخت در محل سكونت آنها مي رويد ، نوني از نظر مردم پولينزي مقدس شمرده مي شود
و يكي از روشهاي اصلي گياه درماني و از جمله نيازمنديهاي واجب آنها به شماررفته و ميرود . مردمان بومي كه در روشهاي گياه درماني خود از نوني استفاده مي كنند هرگز ميوه آنرا خشك نمي كنند ، آنها هميشه عصاره اين ميوه يا خود آنرا مي خورند و همچنين از برگ ، ساقه و ريشه نوني نيز استفاده مي كنند . درخت نونيداراي برگهاي بزرگ و گلهاي سفيد رنگ كوچك است و خود ميوه نوني داراي سطحي برآمده و فرورفته است ، اهالي پولينزي نوني را هديه شفابخش و جالب خداوند تلقي مي
كنند .

نوني در طي ساليان دراز اثبات كرده است كه يك نوشداروي حقيقي براي درمان بسياري از ناراحتي ها ميباشد كه كاملاً طبيعي بوده و موجب محافظت بدن از آلودگيها و
سموم ، جلوگيري از ابتلاي زودرس بيماريهايي مانند آرتروز ، نارسائي قلبي وكليوي ، ديابت ، آسم و غيره ميگردد و همچنين باعث پيشگيري از ابتلا به سرطان و
نيز تسهيل در گوارش و جذب و تحليل صحيح غذا و پاكسازي روده از مواد مضر شده ،بدون اينكه عوارض جانبي خطرناكي كه بعضي داروهاي شيميايي دارند را داشته باشد ،
ضمن اينكه استمرار مصرف نوني موجب برطرف شدن و رو به بهبود گذاشتن بيماري ميگردد.طي تحقيقات و مطالعات محققين بر روي بيماران نشان داده شده است كه عصاره نونيبر روي پروتئينهاي گوي مانند ( Globular Proteins ) اثر كرده و كمك ميكند تا
بهتر و با دقت بيشتر عمل كنند. اين پروتئينها بمنزله پادتن (Antibody ) در بدن ما هستند كه بايستي همگي با هم و بطور گروهي و تيمي كار كنند. آنها اين كار را
در ارتباط بسيار دقيق توسط مواد شيميايي موسوم به سيتوكينها (Cytokines ) انجام ميدهند.

عصاره نوني قادر است كه موانع يا ناهماهنگي ها را از سر راه ارتباطات بين سلولي بر دارد. هنگاميكه ارتباطات بين سلولهاي سيستم ايمني و تدافعي بدن شفاف و دقيق
باشد ، آنها بهتر مي توانند به وظائف خود عمل كنند