سلام
من به طور تجربی متوجه شدم اکثر پرنده های کوچیک مثل فنچ وقناری ومرغ عشق تازه بالغ شده چند بار تخماشونو میخورن ولی شمام نباید انقدر نزدیکشون بشی وبهشون استرس وارد کنی
اکثر پرنده بازا برای تولید مثل موفقتر برای پرنده هاشون جای جدایی رو در نظر میگیرن که فاقد رفت وامد باشه وپرنده ها بدون استرس جفت گیری وتولید مثل کنن
شمام الان به یه جای کم رفت وامد منتقلشون کن وهرچی که توی لونه هست رو بریز دور ولونه رو تمیز بشور وخشک کن ودوباره براشون بزار وپنبه یا هر چیز دیگه ای رو هم که میخوای روش تخم بزارن کم کم بزار لای میله ها تا خودشون تا لونه حملش کنن وبعد ایشالا شاهد یه سری جوجه خوشکل باشی
موفق باشی