جام جم آنلاين: سه چهار روز پشت سر هم حس كرده‌اي شبح دستي با هزاران انگشت، تمام پستي و بلندي‌هاي سپيد درون جمجمه‌ات را درنورديده و به هر نورون و هر مويرگ و هر سلول آن ناخن كشيده؛ تمام اين مدت، هيكلي سياه و سنگين و مهيب را محو و تيره و تار ديده‌اي كه روي تمام كوچه پس‌كوچه‌هاي مغزت پهن شده؛ با سردرد، سنگين و هن‌وهن‌كنان، به زور نفس كشيده‌اي.
دود، دودي سياه و سنگين، دودي كه ديگر نمي‌توان نام ذره را به آن داد... دوده... بله... انگار دهانت به اگزوز كاميوني ديزلي چسبيده باشد، به تار و پود شش‌هايت دويده و همه مسير ريه‌ات را پشت سر گذاشته و جاخوش كرده درون سينه‌ات.

درست همين زمان كه يا مجبور بوده‌اي در خانه بماني، يا در همين هواي آلوده به كارت ادامه دهي، يا مثل آن نزديك به صد نفر كارت به درمانگاه و اكسيژن‌تراپي كشيده، بله... درست در همين زمان كه ديو سياه دوده و آلودگي هوا پنجه‌هايش را با تمام قوا بر گلوي شهر گره زده و هيچ درز كوچكي هم براي رد و بدل شدن اندكي اكسيژن نگذاشته، چشمت به خبري مي‌افتد كه حاوي اندكي تلاش و اميد است: محققان ناسا، با هدف بهبود زندگي فضانوردان در ايستگاه فضايي بين‌المللي (ISS)، پس از بررسي چند نوع گياه خانگي متفاوت، فهرستي از گياهان تهيه كرده‌اند كه مي‌توانند آلاينده‌هاي سمي را كاهش دهند و به تصفيه هوا كمك كنند.

آه حسرت از نهادت برآمده: نه فضانوردي! نه همسايه ناسا! نه حداقل دربان محل تحقيق آن گياهان برطرف‌كننده آلودگي!

9 متر مربع فضاي پوشيده از آن گياهان پيشنهادي ناسا براي اثربخشي مناسب در پاكسازي و تصفيه هوا از آلودگي‌ها، مثل يوتوسي ابلق يا برگ قلبي، هميشه سبز چيني، فيكوس بنجامين، فيلودندرون، سرخس بوستون، بامبو پالم و... هم در اختيار نداري كه!

پس بهتر است جاي حسرت و آه، مثل هميشه منتظر خوردن دري به تخته طبيعت بماني، بلكه از خوب حادثه، دست طبيعت اقدامات انجام نشده مسئولان را وقتي نواي جيك‌جيك مستانشان در هواي پاك پيچيده بود، در اين سرماي زمستان برايت به ارمغان بياورد: باز هم به همين هوا كه دلش به حال سردرد و بيماري قلبي و سختي تنفس تو و امثال تو مي‌سوزد و با باراني ريه‌هايت را به مهماني هواي پاك مي‌برد.

بفرماييد هواي پاك بعد از باران! اي كاش جاي ناخن‌هاي اين شبح سياه دوده خاطرتان را مكدر نكرده باشد! سرتان سلامت.