جام جم آنلاين: ريیس پارک علم و فناوری خلیج‌فارس از تولید داروهای مکمل‌های غذایی خبر داد و گفت: این داروها یا همان داروهای اکسیر جوانی با استفاده از میکروجلبک‌های بومی خلیج‌فارس تولید می‌شوند.دکتر مهدی محمدی با اشاره به تولید داروهای اکسیر جوانی در دنیا، گفت: داروهای اکسیرجوانی و مکمل‌های غذایی با استفاده از جلبک‎‌ها تولید می‌شوند.
وي از تولید داروهای مکمل غذایی در پارک علم و فناوری خلیج‌فارس خبر داد و افزود: در این طرح با استفاده از میکروجلبک‌های موجود در خلیج‌فارس اقدام به تولید این نوع داروها می‌شود.

ريیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به ظرفیت بالای خلیج فارس برای تولید داروهای مکمل‌ غذایی از جلبک‌ها، خاطرنشان کرد: تولید دارو از جلبک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس اجرایی خواهد شد.