3 – 2 – 1 اکشن !
نمونه سه بعدی از شانس بنده !ارزش یک بودن را ، فقط هنگام نبودن ، می توان فهمید . . . یه کلاغ اسگل و دوست داشتنی !الهیییییییی چه انتظاری میکشه !
نمونه جالبی از کانگورو !احساس خیلی بدیه ! خیلی تمرکز میخواد !بدون شرح ! و اینگونه بود که طوفان سندی آمریکا آغاز شد !خرمگس از نمای خیلی نزدیک !
تو منو داری غصه نخور ! هم اکنون رونمایی از جدیدترین مدل مو ! روایت شده طراحان مد پس از دیدن این صحنه دسته جمعی با اسید خودکشی کردند !www.salijoon.info