این پیام رو خانومی فرستاده......امروز یه گربه نر لاغر و کوچولو توی ضلع غربی پارک گفتگو ( درست روبروی کافه رستوران فلورنس ) بود که ملتمسانه خودش رو روی زمین میکشید و بسمت عابرای بی تفاوت میرفت و ازشون میخاست کمکش کنن. پای چپش رو نمی تونست روی زمین بداره.بنظر میومد که شکسته. بالای دست راستش هم یک زخم سوراخ مانند بود که به گوشت تن حیوون رسیده بود و داشت عفونی میشد. من چون از گربه ها میترسم نتونستم سمتش برم...اما التماس رو از همون دور هم میشد توی چشمای این گربه دید. خواهش میکنم اگه کسی میتونه به این گربه کمک کنه.عکسش رو هم میذارم.چون نمیتونست حرکت کنه فکر میکنم بشه همونجا پیداش کرد.ناراحتم از اینکه کار بیشتری نتونستم براش انجام بدم »

بچه ها هر کس میتونه کمک کنه دریغ نکنه حتی اگه نمیتونید ازش نگهداری کنید حداقل پیداش کنید و تحویلش بدین به دوستانی که تواناییشو دارن...