یک ماه پیش پاخ رو به دلیل تورم، درد و ناتوانی حرکتی در اثر ضربه شدیدی که به پای راستش وارد شده بود از دامپزشکی بابل به پناهگاه ما آوردند. گویا با لگد زده باشندش! خوش بختانه در مدتی که با ما بود بخش زیادی از توانایی حرکتیش رو بدست آورده و تا بهبودی کامل پای راستش چیزی نمونده. یکی از عادت های این پسر پر انرژی گاز گازی کردن های محبت آمیزشه که بی شک بایست تحملش رو داشته باشید تا بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. پاخ دنبال یه خونه خوب و یک سرپرست مهربونه، اگه شرایط نگهداری ازش رو دارید حتمن تماس بگیرید...