تصاویری سه بعدی از فسیل کهربایی عنکبوت 49 میلیون ساله دانشمندان آلمانی و انگلیسی موفق شدند با استفاده از فناوری تصویربرداری سه بعدی یک عنکبوت 49 میلیون ساله را که در یک کهربا فسیل شده بود بازسازی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون دانشمندان قادر نبودند گونه این فسیل عنکبوت داخل کهربا را به دقت تعیین کنند. اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه منچستر و همکاران آلمانی خود موفق شدند با استفاده از فناوری تصویرسازی سه بعدی رایانه ای این عنکبوت را بازسازی کرده و گونه آن را تعیین کنند.
این بازسازیها نشان می دهد که این نمونه، یک گونه عنکبوت شکارچی است که یک تنوع از آن امروز وجود دارد.
دانشمندان در ابتدا مطمئن نبودند که این فسیل کهربایی عنکبوت مربوط به یک گونه شکارچی باشد. درحقیقت عنکبوت شکارچی به خاطر سرعت و قدرت خود شهرت دارد و بنابراین عجیب به نظر می رسد که در دام کهربایی که به آهستگی از درختان می چکد اسیر شود.
این درحالی است که با استفاده از متد پرتونگاری مقطعی محاسبه ای پرتوهای ایکس دانشمندان تائید کردند که این عنکبوت یک گونه Eusparassus genus است. این گونه عنکبوت به تازگی تنها در مناطق گرم و خشک جنوب اروپا کشف شده است.
این فسیل، بخشی از کلکسیون "جورج کارل برندت"، دیرینه شناس نیمه قرن نوزدهم است و بنابراین دانشمندان پس از 150 سال مطالعه بر روی این فسیل توانستند گونه آن را تعیین کنند.
این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "بیش از هزار گونه از فسیل عنکبوتها شناسایی شده اند که بسیاری از آنها در کهربا به دام افتاده بودند و این عنکبوت یکی از شناخته شده ترین این منابع با حدود 49 میلیون سال قدمت است که کهربای بالتیک نام دارد و از 150 سال پیش مورد مطالعه بوده است."
این محققان افزودند: "مشکل بزرگ اینجا است که این تکه های کهربای تاریخی و قدیمی با گذشت زمان با اکسیژن واکنش می دهند و اغلب تیره و یا ترک خورده می شوند. به همین علت، مشاهده و بررسی درباره جانور داخل آنها بسیار دشوار است.
نتایج جدید ما بسیار شگفت انگیز است. دستگاه پرتونگار مقطعی محاسبه ای پرتو ایکس تصاویر و فیملهای سه بعدی با کیفیت بسیار بالا از این حیوان به دست آورد و به ما اجازه داد تا این تصاویر با جزئیات بسیار دقیق را با ویژگیهای عنکبوتهای زنده مقایسه کنیم."
براساس گزارش دیلی میل، نتایج بررسیهای این دانشمندان نشان داد که این گونه حدود 50 میلیون سال قبل در اروپای مرکزی می زیسته اما اکنون در جنوب اروپا ساکن است.
دانشمندان با استفاده از یک تکنیک تصویربرداری سه بعدی رایانه ای موفق شدند تصاویری از ویژگیهای جزئی چهره این عنکبوت شکارچی 49 میلیون ساله را به دست آورند

با استفاده از متد پرتونگاری مقطعی محاسبه ای پرتوهای ایکس تصاویری سه بعدی از عنکبوت شکارچی گونه Eusparassus genus تهیه شد

دانشمندان در ابتدا مطمئن نبودند که این فسیل کهربایی عنکبوت مربوط به یک گونه شکارچی باشد. درحقیقت عنکبوت شکارچی به خاطر سرعت و قدرت خود شهرت دارد و بنابراین عجیب به نظر می رسد که در دام کهربایی که به آهستگی از درختان می چکد اسیر شود

یک عنکبوت شکارچی فسیلی در کهربا در زیر میکروسکوپ