کشف پنج گونه دوزیست در کنگو/ تصاویری از قورباغه های ناپیدا و شفاف! زیست شناسان سازمان بین المللی حفاظت از طبیعت موفق شدند پنج گونه دوزیست آفریقایی که تاکنون تصور می شد منقرض شده اند را بار دیگر در کنگو شناسایی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اعزامی از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت با کاوش در جنگلهای جمهوری دمکراتیک کنگو موفق شدند پنج گونه قورباغه که تاکنون اعتقاد بر این بود که منقرض شده اند را شناسایی کنند.
این خبر خوش در گزارش "الی گرین بائوم" منتشر شده است. کمیسیون نشنال جغرافی بودجه این پروژه تامین کرده است.
وضعیت این پنج گونه که اولین بار بین سالهای 1950 تا 1952 شناسایی شده بودند تا زمانی که در دوره کاوش بین سالهای 2009 تا 2011 دوباره کشف شدند به صورت یک راز باقی مانده بود.
"الی گرین بائوم" سرپرست این تیم کاوش و زیست شناس دانشگاه تکزاس در "ال پازو" در این خصوص توضیح داد: "همانند بیشتر گونه های دوزیستان ناپدید شده، این نمونه ها نیز از دهها سال قبل دیده نشده بودند و به همین دلیل هیچ چیز از وضعیت آنها نمی دانستیم."
وی افزود: "کشفیات تیم ما تائید می کنند که هنوز اکتشافات کمی در این جنگلها انجام شده است. درحالی که این منطقه از نظر تنوع زیستی به اندازه کافی بزرگ است."
جنگلهای این منطقه از مدتها قبل کاوش نشده بودند. در حقیقت از 1960 درگیریهای محلی متعدد این منطقه موجب شدند که دانشمندان از این جنگلها دور بمانند. در طول این سالها جاده های خطرناک، مراکز کمکهای بهداشت اولیه و کاشت مینهای ضد انسان، موانع بزرگی را بر سر راه تحقیق این فضای طبیعت ایجاد کردند.
در این کاوش جدید، تیم "گرین بائم" بیش از 160 کیلومتر را از میان کوهها پیمودند و این زیست شناس در طول این اکتشاف به تب استخوان شکن مبتلا شد.
قورباغه شفاف

شکم پر از تخم این قورباغه باردار از پشت پوست شفاف آن کاملا هویدا است. این قورباغه شفاف، یکی از پنج گونه دوزیستی ناپدید شده است که در این کاوش اخیر در کنگو دوباره کشف شده اند.

قورباغه شفاف اولین بار در 1950 کشف شد و اکنون این نمونه ماده از گونه Hyperolius leucotaeniu به تازگی در رودخانه "الیلا" در جنوب شرقی این کشور آفریقایی دوباره مشاهده شد.


دوزیست ارتفاعات

این گونه که Chrysobatrachus cupreonitens نام دارد در ارتفاعات جلگه آبگیر "ایتومباو" در جنوب شرقی کنگو پیدا شد.

به گفته این تیم تحقیقاتی، تقریبا یک سوم از گونه های دوزیستان در دنیا منقرض شده اند و یا به زودی منقرض می شوند و به همین دلیل، کشف دوباره این پنج گونه، یک بارقه امید است.

"الی گرین بائوم" اظهار داشت: "دوزیستان همان عملی را انجام می دهند که قناریها در معادن زغال سنگ می کنند و به عنوان یک سیستم هشدار شناخته می شوند. به طوری که اگر منقرض شوند بدان معنی است که ما نیز در آینده منقرض خواهیم شد و باید بگویم که در حال حاضر وضعیت این جانوران چندان خوب نیست."


قورباغه به اندازه ناخن

دانشمندان این قورباغه را که بزرگتر از یک ناخن نیست و با نام علمی Arthroleptis pyrrhoscelis شناخته می شود در ارتفاع حدود 2 هزار متری در جلگه "ایتومباو" کشف کردند.


نجات یافته در جنگل

این تیم قورباغه گونه Hyperolius chrysogaster را در تنها زیستگاه شناخته شده اش یعنی در جنگلهای نسبتاً امن پارک ملی "کاهوزی- بیگا" در بخش شرقی کنگو کشف کردند.


قورباغه ای با پاهای گوشتی

در زمانی که بسیاری از گونه های قورباغه های آفریقایی منقرض شده اند کشف دوباره Phrynobatrachus asper یک خبر واقعاً خوب است.

پاهای این قورباغه بسیار گوشتی هستند. این قورباغه در سال 2009 و زمانی کشف شد که ساکنان دهکده ای در جلگه "ایتومباو" سعی داشتند که یک نمونه کشته شده این دوزیست را به عنوان غذا به دانشمندان بفروشند. به همین علت این تیم برای کشف یک نمونه زنده این منطقه را گشتند و سرانجام آن را در یکی از مسیرهای آب این جلگه پیدا کردند.