نام انگلیسی: Hamoon Protected area

نام فارسی :
پناهگاه حیات وحش هامون

پناهگاه حیات وحش هامون با مساحتی بالغ بر 293031 هکتار طی مصوبه شماره 8 مورخ 18/12/1357 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. حیات هامون از رودخانه هیرمند (مشترک) که از کوه های بابا افغانستان سریز می شود و به دشتهای سیستان سرازیر می شد و این رودخانه با گذر حدود یک هزار کیلومتر در خاک افغانستان وارد مرز ایران می شود.
موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 3366739 تا 3480500 عرض جغرافیایی و 301833 تا 378309 طول جغرافیایی در زون41در غرب شهر زابل و در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است.
ویژگیهای منطقه:
این منطقه که جزو رامسر سایتها میباشد توسط رودخانه هیرمند تغذیه و تنها زیستگاه پرندگان در شرق کشور محسوب میگردد. از گونه های مهم گیاهی میتوان از اویار سلام؛ لویی؛ نی ؛ بارهنگ آبی؛ گز و تاغ و از گونه های مهم جانوری میتوان از پلیکان؛ قلامینگو؛ باکلان؛ آنقوت؛ دال؛ افعی شاخدار ایرانی و جعقری و انواع ماهیان مانند کپور و آمور نام برد.
عوامل تهدید کننده:
از مهمترین عوامل تهدید میتوان جلوگیری از ورود آب رودخانه هیرمند به این منطقه نام برد.ضمنا شکار و صید بی رویه و همچنین عبور جاده آسفالته از میان منطقه از دیگر عوامل تهدید به حساب می آید.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com