نام انگلیسی: Shadegan protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات* وحش شادگان

پناهگاه حیات وحش شادگان با مساحتی بالغ بر 328926 هکتار طی مصوبه شماره 198 مورخ 25/7/1380 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 3321598 تا 3401629 عرض جغرافیایی و 240556 تا 314054 طول جغرافیایی در زون40 در سواحل خلیج فارس و بین شهرهای آبادان؛ خرمشهر؛ شادگان و بندر ماهشهر محصور گردیده است. این منطقه در جنوب استان زرخیز خوزستان واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:
این منطقه تالابی که از رامسر سایت هاست منطقه ای است هم سطح دریای آزاد .بخش شمالی دارای آب شیرین و بخشهای میانی و جنوبی لب شور هستند. مهمترین منبع تامین آب این منطقه رودخانه جراحی است. این منطقه زیستگاه مناسبی برای پرندگان بومی و مهاجر و از ذخایربا ارزش ژنتیکی است. از گونه های مهم گیاهی میتوان ازاویار سلام؛ لویی؛ نیلوفر آبی و جگن و از گونه های مهم جانوری میتوان ازاردک مرمری؛ پلیکان؛ انواع حواصیل؛ بوتیمار؛ انواع اردک؛ گیلانشاه؛ روباه؛ خرگوش و تیره مارنام برد.

عوامل تهدید کننده:
تصرفات و تاسیسات نفتی که منجر به آلودگی نفتی گردیده ؛ مجاورت منطقه با روستاهای اطراف که منجر به تغییر کاربری و در نتیجه آلودگیهای ناشی از سموم کشاورزی گردیده؛ پساب خروجی کارخانجات تصفیه نیشکر؛ وجود بنادر تجاری و توسعه آن ؛ وجود جاده آسفالته در شمال منطقه؛ شکار و صید بومیان و همچنین وجود معادن صدف کوهی از مهمترین عوامل تهدید منطقه محسوب میگردد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com