نام انگلیسی: Sorkhangol protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات* وحش سرخانگل

پناهگاه حيات وحش سرخانگل با مساحت تقريبي 477 هكتار در بخش مركزي تالاب انزلي واقع شده است كه در قسمت شمالي پناهگاه حيات وحش سلكه و در قسمت شرقي منطقه حفاظت شده سياه*كشيم قرار گرفته و در ضلع غربي آن رودخانه سياه*درويشان و در ضلع شرقي آن رودخانه هنده*خاله جريان دارد.
منطقه تالابی است كه در بخش ميانی گستره تالاب انزلی قرار گرفته است و بعنوان كانون امن اين تالاب برای محافظت از پرندگان مهاجر آبزی و احيای نسل ماهيان كميابی نظير سوف در نظر گرفته شده است.
ارتفاع اين منطقه از سطح دريا 8/25 - متر مي*باشد و عمق و سطح آب منطقه ثابت نبوده و به*علت نوسانات آب درياي خزر و دبي رودخانه*هاي ورودي متغيير مي*باشد. حداقل دماي منطقه صفر و حداكثر دماي آن 28 درجه مي*باشد.
پوشش گياهي منطقه به دليل تالابي بودن شامل سه بخش غوطه*ور، شناور و حاشيه*اي مي*باشد. گياهان شناور كه قسمت اعظم آب منطقه را پوشانده*اند شامل گياهاني است كه ريشه در داخل آب دارند و ساقه و برگ*هايشان در سطح آب و يا خارج از آن مي*باشد كه عمده*ترين آن شامل سرخس آزولا، عدسك آبي كوچك، تراپ، لاله تالابي و پريوش كوچك مي*باشد. گياهان حاشيه*اي نيز كه بخش اصلي رويش و توليدمثل خود را در خارج از آب انجام مي*دهند شامل اسپرغان و ني هستند.
از ساير پرندگان منطقه مي*توان به انواع حواصيل، باكلان، انواع عقاب*هاي تالابي، خوتكا، چنگر، كشيم، انواع اردك، طاووسك، قو و غاز اشاره نمود.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com