نام انگلیسی: Rasvand protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات* وحش راسوند

منطقه راسوند در جنوب غربی استان مرکزی وغرب اراک وجنوب شهر شازند واقع شده وفاصله آن از شهر اراک ۳۲کیلومتر است.نزدیکترین محل شناخته شده به این منطقه شهر شازند می باشد که در مجاورت منطقه قرار دارد.وسعت این منطقه ۱۰۵۰۰هکتار می باشد.راسوند منطقه ای کوهستانی به صورت رشته کوهی مایل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقی کشیده شده است.بلند ترین قله استان مرکزی به نام قله شهباز با ارتفاع ۳۳۸۸متر در این منطقه واقع گردیده است.منطقه راسوند دارای طیفی از زیستگاههای مختلف نظیر صخره ها،دره ها،تپه ماهورها،مراتع،غارها،کشتزا رها وانواع اکوسیستم انسان ساخت را در بر می گیرد.فون منطقه شامل:کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،روباه،شغال،خرگو ش،تشی،گراز،کفتار،کبک،تیهو ،عقاب،جغد،سهره و...می باشد.فلور منطقه از انواع مختلف گیاهان علفی،بوته ای،درختچه ای ودرختی تشکیل شده است.گونه های غالب منطقه شامل:استی پا،گل گندم،کنگر،فرفیون،فستوکا و... می باشد.این منطقه در سال ۱۳۸۱ توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین گردید.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com