نام انگلیسی: Darreh Anjir & Neybaz protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات* وحش دره انجیر و نی باز

پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز با مساحتی بالغ بر 175302 هکتار طی مصوبه شماره 231 مورخ21/3/1381شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 3561583 تا 3610616 عرض جغرافیایی و 294697 تا 363123 طول جغرافیایی در زون40 و در استان یزد واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:
این منطقه بنا به ضرورت حمایت از بعضی از گونه ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفت. از گونه های مهم گیاهی میتوان ازبنه؛ بادام کوهی؛ انجیر وحشی؛ قیچ؛ تاغ و گز و از گونه های مهم جانوری میتوان ازیوز پلنگ ؛ جبیر؛ قوچ و میش؛ بز و پازن نام برد.

عوامل تهدید کننده:
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از وجود معادن خصوصا معدن و کارخانه چادرملو و همچنین اکتشافات سازمان انرژی اتمی نام برد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com