نام انگلیسی: Heidary protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات* وحش حیدری

مجوز پناهگاه حيات وحش حيدري:
پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور، در سال 1381، طی مصوبه*ي شماره*ي 228 مورخ 21/3/1381 شورای*عالی محیط زیست، به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت از محيط زيست كشور پیوست.
مختصات و مشخصات جغرافيايي پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور:
منطقه*ي حیدری نیشابور، با مساحتي بالغ بر 46350 هزار هکتار، در عرض جغرافیایی 4042518 تا 4076036 و طول جغرافیایی 633023 تا 657491 در زون40 و در شمال شهر نیشابور و در استان خراسان رضوی واقع گرديده است. روستاهای بقیع، بجنو، برمهان، خربره (قاسمیه)، کلیدر، برکشاهی و کلاته در مجاورت اين منطقه قرار دارند.
ويژگي*هاي طبيعي، زيستي و اقليمي منطقه*ي حيدري:
منطقه*ي حيدري نيشابور، که در منتهي*اليه غربی رشته کوه بینالود واقع گردیده و داري سیماي کوهستانی و صخره*ای، تپه*ماهورهای فراوان و دره*های نسبتا عمیق، اکوسیستمي فعال با ذخیره*گاه*های طبیعی با تنوع فون و فلور قابل*ملاحظه، می*باشد. اين منطقه، یکی از بهترین شکارگاه*های شرق کشور محسوب می*گردد. منطقه*ي حيدري، علاوه بر در بر گرفتن توده*های جنگلی ارس شهرستان نيشابور، يكي از مهمترين زيستگاه*هاي قوچ و ميش اوريال در سطح كشور است.
از گونه*های مهم گیاهی منطقه*ي حيدري نيشابور، می*توان از کرکو، داغداغان، سنجد، زرشک، باریجه، شیرخشت و بارهنگ و از گونه*های مهم جانوری آن، می*توان قوچ و میش اوریال، گربه*ي وحشی، سمور، پلنگ، کفتار، گرگ، گراز، روباه و انواع پرندگان شكاري از قبيل شاهین، بحری، كبك، تيهو و... را برشمرد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com