نام انگلیسی: Kyamky Protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات وحش كيامكي

پناهگاه حيات وحش كيامكي در اطراف استان آذربايجان شرقي بين 50/38 عرض شمالي و 00/46 طول شرقي واقع شده است.مساحت آن در 95742 هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: ارس,* بنه ,* داغداغان ,*انواع گون,* گراس ها, چوبك ,* درمنه وآويشن .
پستانداران : كل و بز , قوچ و ميش ,* *پلنگ ,* سياه گوش , خرس, شغال ,* گرگ و* گراز .

پناهگاه حیات وحش کیامکی با مساحتی بالغ بر 96952 هکتار در سال 1354طی مصوبه شماره 63 مورخ 21/5/1354 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 4282449 تا 4311674 عرض جغرافیایی و 552333 تا 610270 طول جغرافیایی در زون38 و در شمال استان آذربایجان شرقی واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:
این منطقه در حاشیه جنوبی رودخانه ارس یکی از زیباترین مناطق تحت مدیریت سازمان میباشد. رودخانه های دایمی؛ صخره های زیبا؛ مناظر بدیع و همچنین تنوع زیستی بالا بر اهمیت این منطقه افزوده است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ارس؛ بنه؛ زرشک ؛ گلپر؛ آویشن و از گونه های مهم جانوری میتوان ازبز؛پازن؛قوچ و میش ارمنی؛ خرس قهوه ای؛ پلنگ و سیاه گوش نام برد.

عوامل تهدید کننده:
وجود منطقه آزاد ارس؛ چرای بیش از حد دام؛ واگذاری دشت گردیان وهمچنین درخواست واگذاری کشت وصنعت های دیگر نظیر دشت افشار و دشت ارسی به منظور توسعه کشاورزی؛ وجود روستاهای فراوان در منطقه؛ انعقاد پروتکل های بین المللی ایران و ارمنستان و قرار گرفتن منطقه در کریدور انرژی باعث عبور خطوط برق 400 کیلوولتی جلفا – مکری و خط گاز ایران ارمنستان گردیده است؛ نابودی زیستگاههای تپه ماهوری و تبدیل آن به اراضی کشاورزی که زیستگاه اصلی قوچ و میش ارمنی میباشد؛ وجود اسلحه غیر مجاز بلحاظ هم مرزی با جمهوری های مجاور که باعث افزایش شکار و صید گردیده است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com