نام انگلیسی: Miandasht protected area

نام فارسی :
پناه*گاه حيات وحش مياندشت

پناهگاه حيات وحش «مياندشت» در اطراف استان خراسان، بين 37/56 عرض جغرافيايي و 25/56 طول جغرافيايي، واقع شده و مساحت آن در حدود 84 هزار و 435 هكتار است.
پوشش گياهي: گياهان هالوفيت نظير گز و* خار شتر و *ريش بز و تاغ و *گون
پستانداران: آهو،* *پلنگ،* يوزپلنگ، گورخر

تاریخچه :
پناهگاه حيات وحش مياندشت منطق هاي استپي و دشتي در جنوب شرقي شهرستان جاجرم استان
خراسان شمالي است. اين پناهگاه از قديم يترين مناطق تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست
است كه از سال 1352 مورد حفاظت قرار گرفتهو از مناسب ترين زيستگا ههاي يوزپلنگ و آهو در
كشور به شمار م يرود.
اين منطقه مثل تمام زيستگا ههاي دشتي و مرتعي كشور، آسيب زيادي بر اثر شكار غيرمجاز و چراي
بي رويه دا مها ديد هاست، به طور يكه تعداد آهوهاي آن از 8 هزار راس در دهه 50 به حدود 300 راس
كاهش پيدا كرده؛ با اين حال ارزش زيست محيطي و تنوع ك منظير گياهي و جانوري خود را تا حدي
حفظ كرد ه است.
یکی از قدیمی ترین مناطق چهار گانه به شمار میرود که از سال 1352 تحت حفاظت قرار داشته است .
پناهگاه حيات وحش «مياندشت» در اطراف استان خراسان، بين 37/56 عرض جغرافيايي و 25/56 طول جغرافيايي، واقع شده و مساحت آن در حدود 84 هزار و 435 هكتار است.
پوشش گیاهی :
تاکنون 120 گونه گیاهی از جمله بابونه سفید ، خارشتر کاکوتی ، اشنیان ، اسپند ، گل جالیزی ، درختچه های گز و طاق ، شور، زنبق، درمنه و... شناخته شده است .
حیات وحش :
یوزپلنگ ، آهو قوچ و میش ، تشی ، گرگ ، روباه ، شغال ، گربه وحشی ، کفتار ، گراز، سارگپه، سلیم شنی ، چکچک ، چاخ لق ، هوبره ، جغد کوچک ، سنگ چشم خاکستری ، دم سرخ ، کوکر شکم سیاه ، غراب ، مار شاخدار ( افعی ) ، تیر مار ، بزمجه ، لاک پشت آسیایی و... میباشد .گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com