نام انگلیسی: Fereydoonkenar protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات وحش فريدونكنار

پناهگاه حيات وحش فريدونكنار بين 35/36 عرض شمالي و 31/52 طول شرقي و در جنوب شرقي درياي خزر واقع شده است. مساحت آن در حدود 46هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: ممرز , لور, زبان گنجشك ,* لرگ ,* مرغ ,* اويار سلام و سوروف.
پرندگان : اردك سر سبز , خوتكا ,* نوك پهن , غاز خاكستري ,* درناي سيبري و* گيلاز.

پناهگاه حیات وحش فریدونكنار بین 35/36 عرض شمالی و 31/52 طول شرقی و در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است. مساحت آن در حدود 46هكتار می باشد.اين پناهگاهها با مساحت تقريبي 90 هكتار در 5 كيلومتري جنوب شرقي فريدونكنار واقع شده و به صورت تالابي با موجودات و گياهان آبزي متنوع و زيستگاهي مناسب براي پرندگان مهاجر آبزي و به ويژه گونه نادر درناي سيبري كه تنها چند قطعه از آنها در محدوده آن زمستان گذراني مي كند.پوشش گیاهی:ممرز , لور, زبان گنجشك ,* لرگ ,* مرغ ,* اویار سلام و سوروف.پرندگان : اردك سر سبز , خوتكا ,* نوك پهن , غاز خاكستری ,* درنای سیبری و* گیلاز.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com