نام انگلیسی: Shidor Island Protected area

نام فارسی :
پناهگاه حيات وحش جزيره شیدور

اين جزيره در فاصله 5/1 كيلومتري جنوب شرقي جزيره لاوان واقع شده است و مساحت آن 4/1 كيلومت مبربع و ارتفاع آن از سطح دريا حدود 10متر استا . تنها ارتفاعاتي كه در اين جزيره به وجود آمده اند دو رشته از تپه هاي شني در شمال وجنوب جزيره است . پوشش گياهي اين تپه ها ،*به ويژه در مناطق پست جزيره از گياهان « شور پسند » و مقاوم در مقابل كم آبي است كه به طور پراكنده رشد كرده انيد . حد اكثر ارتفاع اين گياهان يك متر است جزيره شتور جزيره اي است غير مسكوني كه هيچگونه فعاليتي در آن ديده نميشود .


پناهگاه حيات وحش شيدور بين 47/26 تا 48/26 عرض شمالي و 23/53 تا 53/25 طول شرقي و در استان هرمزگان و در نزديكي جزيره لاوان واقع شده است. مساحت آن در حدود 98 هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: ليسيوم ,* سودا ,*آتريپلكس ,*سالوادورا , پيپروس ,*اروديوم , سنيو و *سنتو.
پرندگان : پرستو دريايي ,*كاكايي ,*حواصيل ساحلي و باكلان گلو سياه .
پرندگان موجود آن شامل چهار گونه پرستوي ديايي است كه در جزيره توليد مثل ميكنند . در اين جزيرهرتعداد زيادي مار سمي ساه رنگ و كوچك كه معمولاً*زير شن مخفي مي شوند مشاها-ده شده ا ست و به همين جهت به جزيره ماران نيز معروف است . همچنين لاك پشتهاي دريايي در سواحل آن تخم گذاري ميكنند .
صيادان و بوميان جزاير اطراف در هنگام طوفاني بودن دريا و همچنيني براي جمع آوري لاك پشت ها و تخم پرندگان دريايي به اين جزيره مسافرت ميكنند . شتور با اين كه مساحت بسيار كمي دارد از مهمترين و بارزش ترين زيستگاههاي پرندگان و لاك پشت هاي دريايي در خليج فارس و درياي عمان است . تحقيقات و پژوهشهاي علمي در خصوص حيات وحش جزيره ،*جانوارن مختلفي از جمله پرستوي دريايي پشت دودي ،*پرستوي درييايي تيره ،*پرستوي دريايي كاكلي كوچك ، بالان گلوسياه ،*اگرت ساحلي ،*چكاوك كاكلي ، عقاب ماهيگير ،*سليم شني ،*حواصيل ساحلي ،*جوتصيل ارغواني ،*لاك پشتهاي ديايي ،*لاك پشت سرخ و سبز و عقابي و چرمي را مورد بررسي و شناسائي قرارداده است .
بازديد از اين جزيره همراه با راهنمايان آشناي محيط زيست و مجوزهاي لازم امكان پذير است .


پناهگاه حیات وحش شیدور با مساحتی بالغ بر 98هکتار طی مصوبه شماره 63 مورخ 21/5/1354 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 2965204 تا 2966167 عرض جغرافیایی و 738848 تا 740638 طول جغرافیایی در زون39 در شرق جزیره لاوان و درغرب استان هرمزگان واقع گردیده است.
یکی از جزایر ایرانی در خلیج فارس است.این جزیره غیرمسکونی است و از توابع شهرستان ابوموسی استان هرمزگان به شمار می*آید.
این جزیره از با ارزش ترین و مهم ترین پناهگاه*های حیات وحش پرندگان، لاک*پشت*های دریایی، ماهی*ها و دلفین*ها در خلیج فارس است و جزء مناطق حفاظت شده کشور می*باشد.


ویژگیهای منطقه:
این منطقه که جزو رامسر سایتها میباشد منطقه ای است جزیره ای با سواحلی مرجانی. . از گونه های مهم گیاهی میتوان از اسفناج کوهی؛ ریش بز؛ کام تیغ؛ و سیاه شور و از گونه های مهم جانوری میتوان از انواع کاکایی؛ پرستو؛ حواصیل؛ چکاوک و انواع لاکپشت نام برد.

جنس اين جزيره از آبسنگهاي مرجاني است و اين جزيره تنها آبسنگ مرجاني حفاظت شده كشور به شمار مي*رود كه در فهرست مهمترين آبسنگهاي « IUCN » نيز به ثبت رسيده است، كه در عمق 2 تا 3 متري و گاهي تا فاصله چندين متر از ساحل جزيره مرجانها قابل رويت هستند.
پوشش گیاهی:
پوشش گياهي جزيره از نظر تنوع فقير ولي از نظر تراكم غني است. پوشش گياهي سواحل كم*پشت و تنك بوده و در مناطق مركزي متراكم*تر است بيشتر گونه*هاي منطقه از انواع شورپسند و شن*دوست مي*باشند اين گونه*ها عمدتاً از جنس*هاي زير هستند:
Salvadora , Atriplex , Sueda , Ephedra , Aeluropus , Sensio , Cyperus , Heliotropium , Erodium , Cistanche
جوامع گياهي جزيره در بخش گودالي وسط جزيره بسيار متراكم مي باشدكه بيشتر از جنس Sueda و Atriplex بوده كه ارتفاع جامعه گياهي جزيره حداكثر به 60 سانتي متر مي رسد و در برخي نقاط جزيره تراكم پوشش گياهي به 100% نيز مي رسد .
پرندگان:
اين منطقه از نظر زيستگاهي براي پرندگان بويژه پرستوهاي دريايي اهميت فراواني دارد و از ديرباز بزرگترين محل زاد و ولد پرستوهاي دريايي در ايران بوده و اين پرندگان براي توليد مثل و جوجه آوري به اين منطقه روي مي آورند. اين منطقه در برخي از سالها بيش از 600 هزار پرنده را در خود جاي مي دهد از جمله پرندگان اين منطقه مي*توان به گونه*هاي ذيل اشاره نمود:
بعضي از پرندگان منطقه شيدور
رديف نام فارسي نام علمي
1 پرستوي دريايي كاكلي كوچك Sterna bengalensis
2 پرستوي دريايي تيره S . reperessa
3 پرستوي دريايي پشت دودي S . anaethetus
4 پرستوي دريايي كاكلي S . bergii
5 اگرت ساحلي Egretta gularis
6 حواصيل سبز Butorides striatus
7 باكلان گلو سياه Phalacrocorax nigrogularis

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com