نام انگلیسی: Samskandeh protected area

نام فارسی :
پناه*گاه حيات وحش سمسكنده

پناهگاه حيات وحش سمسكنده بين 32/36 عرض شمالي و 7/52 طول شرقي و در اطراف استان مازندران و شهرستان ساري واقع شده است. مساحت آن در حدود 990 هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: بلوط , انجيلي و ممرز.
پستانداران : گوزن زرد ايراني و قرقاول .

اين منطقه كه از سال 1352 تحت حفاظت بود در سال 1354 به عنوان پناهگاه حيات وحش تعيين شد.این منطقه با ۱۰۰۰ هکتار مساحت در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق ساری واقع شده و مسیر دسترسی آن از ساری تا سمسکنده بوده و در ادامه با یک جاده روستایی به داخل محوطه راه می*یابد.اين منطقه به وسعت ۱۰۰۰ هکتار از گونه*هاى جنگلى - جلگه*اى تشکيل شده است.اين مناطق به صورت دو منطقه جداگانه و با مساحت 1041 هكتار و 56 هكتار واقع در حومه شهرستان ساري و مديريت يكپارچه به صورت اراضي جنگلي مناطق جلگه اي خزري با گونه هاي شاخص بلوط ، انجيلي ،*آزاد ،*توسكا مي باشـــــــــد و به عنوان زيستگاه و محل تكثير گوزن زرد پس از تكثير و پرورش در پناهگاه به زيستگاه اصلي گونه در دز و كرخه و همچنين ديگر زيستگاهها چون جزيره اشك و ميان كــتل فارس انتقال و رهاسازي شده اند. شغال ، گربه جنگلي ، سنجاب و سمور جنگلي و گراز از گونه هاي پستاندار و عقاب جنگلي ، جــغد و كبوتر جنگلي نيز از پرندگان شاخص اين مناطق مي باشند. اين پناهگاه از معدود جنگل هاي جلگه اي بازمانده از جنگل هاي خزري به شمار مي آيد .گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com